TC 2024-12

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2024-12 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.03.2024 - indtil videre.

TC 2024-12 omhandler:
Øresundsbanen, landanlæg.
Minimumskrav for opretholdelse af toggangen

Se TC 2024-12

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed