Trafikcirkulærer

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. TC 50-2019 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2019 01.12.2020
B. TC 53-2019 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 02.12.2019 01.12.2020
C. TC 05-2020 S-banen. Kortvarige sporspærringer 01.04.2020 31.03.2021
D. TC 06-2020 Automatisk sikrede overkørsler. Betjening for standsende tog 30.03.2020 31.03.2021
E. TC 09-2020 Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund) 01.04.2020 31.03.2021
F. TC 10-2020 Undersøgelsesvagt i Banedanmark 01.04.2020 31.03.2021
G. TC 11-2020 S-banen (TIB-strækninger 810-880). Storminstruks 01.04.2020 31.03.2021
H. TC 12-2020 Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer 01.04.2020 31.03.2021
I. TC 13-2020 Trafikkontrolcenter S-bane, fjernstyringsinstruks (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
J. TC 14-2020 S-banen (TIB-strækning 800), ændret togrækkefølge (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
K. TC 15-2020 S-banen (TIB 800), retningslinjer for "rustkørsel" (XCTC) 01.06.2020 31.03.2021
L. TC 16-2020 Fjern. Kortvarige sporspærringer 01.05.2020 18.01.2021
M. TC 18-2020 Vigerslev-Ringsted. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 23.04.2020 22.04.2021
N. TC 19-2020 Førerrumstilladelser udstedt af Banedanmark 01.05.2020 30.04.2021
O. TC 20-2020 Forbikørsel af endepunkt uden tilladelse. Registrering og behandling 01.06.2020 31.05.2021
P. TC 22-2020 Øresundsbro Konsortiet, procedurer 01.06.2020 31.03.2021
Q. TC 24-2020 TIB 7. Østerport spor 61 01.06.2020 31.08.2021
S. TC 28-2020 Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 09.10.2020 08.10.2021
T. TC 29-2020 TIB 11, Vigerslev-Peberholm, kørsel med toglængde op til 835 meter 17.08.2020 30.04.2021
U. TC 30-2020 Kontrolsystem, entreprenørers eget sikkerhedscertifikat 01.10.2020 30.09.2021
V. TC 32-2020 FC Roskilde, ændret togrækkefølge 01.11.2020 31.10.2021
X. TC 34-2020 Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor 02.12.2020 01.12.2021
Y. TC 35-2020 Hjul- og aksellastdetektorer. Håndtering af alarmer 01.11.2020 31.10.2021
Z. TC 36-2020 S-banen (TIB-strækning 810-880), vinterforanstaltninger 01.11.2020 24.01.2021
Å. TC 37-2020 Fjernbanen. Vinterforanstaltninger 19.10.2020 15.04.2021
Æ. TC 40-2020 Kørsel uden kompatibelt togkontrolanlæg på infrastruktur med togkontrolanlæg (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BJ 5-1-2017) 01.11.2020 06.12.2020
Ø. TC 41-2020 Øresundsbanen, landanlæg. Minimumskrav for opretholdelse af toggangen 01.12.2020 30.11.2021