Entreprenørmøder i november 2022

Se dagsordenen for møderne og hvordan du tilmelder dig. Meeting for suppliers: Agenda and sign-up.
Banedanmark afholder entreprenørmøde i Fredericia den 8. november 2022 og København den 10. november 2022, kl. 15.30-17.30. Der er også mulighed for at deltage i entreprenørmøderne online via Teams.

Tema for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er: 

Overskridelse af fritrumsprofil og krøjestop
Banedanmarks aktuelle projekt vedr. jernbanesikkerhed
Sikkerhedskoordinering
S&I koordinering
Håndtering af ikke-centralsikrede/ikke-teknisk sikrede sporskifter

Tilmelding

Tilmelding til entreprenørmøderne skal ske senest fredag den 28. oktober 2022 via kogs-entrepr@bane.dk. Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed. Endvidere skal det oplyses, om du ønsker at deltage i entreprenørmødet i Fredericia den 8. november 2022 eller København den 10. november 2022, og om du deltager fysisk eller via Teams.

Dagsorden/agenda

Entreprenørmøde på engelsk

Banedanmark afholder entreprenørmøde på engelsk for udenlandske entreprenører d. 16. november 2022 kl. 14.00-15.40 via Teams.

Banedanmark ser frem til gode entreprenørmøder.

 
In English

Meeting for suppliers in November 2022


Banedanmark holds a meeting with suppliers on English on the 16th of November 2022 at 14.00-15.40. The meeting will be held online via Teams.

The themes for the meeting between Banedanmark and suppliers are:

Exceeding clearance profile and slew restrictor
Banedanmark’s current project regarding railway safety
Safety coordination
S&I coordination
Handling of non-interlocked points

Registration

Registration for the meeting between Banedanmark and suppliers must be made no later than Friday the 28th of October 2022 via kogs-entrepr@bane.dk. When registering, the name of the participant and company must be stated. After registering for the meeting between Banedanmark and suppliers, participants will be sent a link to Teams with information on how to access the meeting via the link.

Banedanmark looks forward to a good meeting.