Oplysning om behandling af dine persondata

I Banedanmark arbejder vi med at efterleve reglerne i den nye Databeskyttelsesforordning. Det betyder, at når vi registrerer persondata på kursister, underlægges Banedanmark en pligt til at oplyse kursisterne om deres rettigheder i forbindelse med registreringen af deres oplysninger.

 

Denne oplysningspligt pålægges kursuskontaktpersonen, på vegne af Banedanmark, idet kursuskontaktpersonen har kontakt til de pågældende kursister. Det betyder, at hver gang kursuskontaktpersonen sender oplysninger om kursister til Banedanmark, skal kursuskontaktpersonen underrette de pågældende kursister om deres rettigheder som registrerede. Disse rettigheder er beskrevet i Oplysning om behandling af dine persondata.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte bdkuddannelser@bane.dk