Kørestrømsinstruktion for kørestrømsanlægget på strækningen Roskilde - Holbæk

ID: TM 103-1
Alt arbejde på eller i nærheden af den elektrificerede jernbanestrækninger mellem Roskilde og Holbæk med Sicat kørestrømsanlæg,
skal udføres efter de i denne kørestrømsinstruktion givne instrukser for drift- og arbejdsprocedurer,
under anvendelse af BEK nr. 1608 [2] samt standarden DS/EN 50110-1 [13] suppleret med DS/EN 50122-1 [14].