Nyt koordinatsystem i Banedanmark

ID: TM 04

TM 04 01.02.2008  2 sider  (Februar 2008)

I nærværende Teknisk meddelelse informeres om overgang til koordinatsystem UTM/ETRS89 i Banedanmark.