Afstivning af spor

ID: TM 63

TM 63 01.03.2014 Sikkerhedsbærende  4 sider  (Marts 2014)

Banenorm BN1-6-5 "Tværprofiler for ballasteret spor" tillader afstivning af spor i forbindelse med midlertidige udgravninger, hvor minimumskrav til tværprofiler ikke kan overholdes, og sporet ønskes holdt åben for trafik.

(Banenorm BN1-13-2 "Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer" tillader anvendelse af sporafstivning ved opgravningsfri ledningsetablering.)

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner skal godkende  midlertidige afstivninger og deres etablering.