Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum

ID: BN1-174-1

BN1-174-1  11 sider  (August 2009)

Fastlægger og beskriver krav til eftersyn og vedligeholdelse af håndildslukkere, der anvender slukningsmidler kulsyre.
Stiller krav om dokumentation af udført eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde.
Erstatter eksisterende VN499 Rnr7021, eftersyn og kontrolvejning af håndildslukker, som ikke anvendes længere.
Tager højde for lovgivning, herunder Arbejdstilsynets sikkerhedsregler for trykbeholdere, med lovkrav om periodisk undersøgelse af håndildslukkere hvert 10. år med en trykprøve af beholderen.
Følger på de væsentligste områder DS 1210 Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning og trykprøvning.