Struktur, udseende og udvikling af Banenormer

ID: BN2-1-1

BN2-1-1  38 sider  (November 2007)

Banedanmarks normkompleks er en støttefunktion for sammenfatning og udvikling af sikkerhedsmæssige, funktionelle og specifikke tekniske, trafikale og andre krav og regler til Banedanmarks processer, produktionsapparat, produktion og produkter.

Banenormernes overordnede formål er derfor at medvirke til sikring af, at infrastruktur og trafikstyring, der ejes og udføres af Banedanmark, kan
   - specificeres
   - planlægges,
   - projekteres
   - etableres
   - vedligeholdes
   - drives
   - og anvendes
på en effektiv og forsvarlig måde med hovedvægten lagt på
   - sikkerhedmæssige forhold
   - økonomiske forhold
   - kundemæssige forhold herunder regularitet og komfort
   - og miljømæssige forhold.

Formålet med denne Banenorm er at få entydige og let forståelige Banenormer udarbejdet på en ensartet måde, hvilket bl.a. skal medvirke til at sikre, at Banenormernes anvisninger anvendes og overholdes.