Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer

ID: BN1-38-6

BN1-38-6 (Januar 2019) 60 sider

 

Denne banenorm indeholder BN1, BN2 og BN3 stof vedrørende kvalitetsnormer for sporets relative beliggenhed. Banenormen indeholder krav til målinger foretaget med målevogn/-dræsine, sporvedligeholdelsesmaskiner, måletroljer og manuelle målinger.

 

Endvidere indeholder Banenormen krav til hyppigheden af målinger vedrørende sporets relative beliggenhed, krav for udførelse af sporjustering samt krav for hastigheden efter udført justering.