Kørestrøm

En model, som indeholder kørestrømsanlægget. Modellen indeholder master, barduner og fundamenter, K-ophæng, ledningsadskillere, køretråd, bæretov mv.

 

Kørestrømsmodellen udarbejdes som afsætningsgrundlag til entreprenørens udførelse, herunder til placering af køreledningsinstallationer.

Modellen benyttes i projektering til at udarbejde banens samlede kørestrømssystem og til at sikre sammenhæng, og undgå kollisioner, med andre eksisterende og nye elementer. Desuden kan modellen bruges til kollisionskontrol med grænsefladeprojekter, fx. ift. Afvanding, ledning og konstruktion. Desuden kan modellen bruges til at tjekke signalsynlighed.