CAD manual

CAD manualen giver generelle retningslinjer for standarder, struktur, dokumentation og udvekslingsformater, som skal benyttes, når der arbejdes på projekter for Banedanmark.


Filnavn Download
Appendix 1 _ Naming CAD files 20_04_2016
APPENDIX 3 _ BDK_REQUIREMENTS DISCIPLINE MODELS 15_02_2020
AutoCAD_Resources_20_03_2020
MicroStation_Resources_20_03_2020