Særligt om arbejde i spor

På denne side kan du finde mere information om afstandsregler vedrørende arbejde i og ved trafikerede spor.

Filnavn Download
Opholdszonen
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner