Bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse S-banen

Bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse S-banen

Midlertidige hastighedsnedsættelser på Banedanmarks infrastruktur på S-banen, bestilles altid hos Togleder S-bane (TKC-S) Bestilling til Trafikkontrolcenter S-bane (TKC-S) skal altid ske via blanketten til bestilling via e-mail til dch@bane.dk.

Midlertidige hastighedsnedsættelser på Banedanmarks infrastruktur på S-banen, bestilles altid hos Togleder S-bane (TKC-S) Bestilling til Trafikkontrolcenter S-bane (TKC-S) skal altid ske via blanketten til bestilling via e-mail til dch@bane.dk.

Når bestillingen er behandlet og godkendt, vil den blive returneret til bestilleren. 

Blanket til bestilling af midlertidig hastighedsnedsættelse på S-banen

Sådan udfyldes bestillingsblanketten:

Overskrifterne herunder refererer til punkterne på bestillingsblanketten.

Bestillingsdato: Dato hvor bestillingen fremsendes til dch@bane.dk.

Bestiller: Her udfylder bestiller felterne med navn, firmanavn/tjenestested, telefonnummer og den e-mailadresse det færdige cirkulære skal sendes til.

Strækning: Strækningen findes i Strækningsoversigten (f.eks. 820, 840 osv.).

Gyldighedsperiode: F.eks. Fra 27.08.2019 01:59 Til 30.08.2019 08:00.

Område: Angiv det spor eller sporområde hvor forholdet er gældende Fra km til km.

Årsag: Her afkrydses årsagen til den midlertidige hastighedsnedsættelse.

Bemærkning: Her kan du anføre bemærkninger, der ikke kan henføres til ovenstående punkter.