Bestilling af kørestrømsafbrydelse på fjernbanen

Banedanmarks kørestrømsanlæg (højspændingsanlæg) på Fjernbanen er underlagt Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse 1608 "Sikkerhed for drift af elektriske anlæg" samt Fjernbanens Kørestrøms Instruks (FKI), der er en sikkerhedsinstruktion for elektrificerede strækninger med 25 kV, 50 Hz anlæg.

Driftsleder for disse anlæg er Lars la Cour Nielsen, telefon 9354 7666, mail LLCN@bane.dk

Behovet for kørestrømsafbrydelse vurderes bl.a. ud fra de gældende respektafstande til spændingsførende konstruktioner jf. Fjernbanens Kørestrøms Instruks (FKI).

  • Respektafstanden for personer og håndværktøj, der benyttes af personer, er 1.75 m.
  • Respektafstanden for maskiner, der kommer højere end 3,00 meter over SO (skinneoverkant) er 5,00 meter. Der kan for større maskiner søges dispensation hos driftslederen for at måtte komme nærmere højspændingsanlægget.
  • Respektafstanden for sprøjtning med vand med spredt stråle er 10,00 m.

Kørestrømsafbrydelser til Fjernbanens 25 kV anlæg bestilles på mail-adressen: kaplanlaegningfjern@bane.dk. Der er 15 arbejdsdages bestillingsfrist for alle kørestrømsafbrydelser. I forbindelse med projekter skal rettelser til koblingsskemaer fremsættes elektronisk til Banedanmark senest 7 uger før idriftsættelse. Foregår idriftsættelse i etaper eller stadier, skal der indmeldes rettelser for hvert stadie.  

Blanketten sendes på mail og i emnefeltet skrives "KA".

Henvendelse vedr. spørgsmål omkring kørestrømsafbrydelser kan ske til:

Kørestrømsplanlægningen telefon 8234 4008
(mandag til fredag klokken 9-14).

Ved fejl/uheld på køreledningsanlægget skal Kørestrømscentralen (døgnbemandet) kontaktes på telefon 8234 7777.

Bestilling af en kørestrømsafbrydelse skal indeholde følgende oplysninger:

- bestillers navn, stilling, telefonnr. og firma/tjenestested
- dato for arbejdets udførelse
- stedsangivelse for arbejdets udførelse (strækning, spor, km)
- arbejdets art og evt. anvendelse af store maskine og redskaber
- den bestillende instans
- arbejdslederen (kørestrømsarbejdslederen)
- jordingsinstans.