Whistleblowerordning

Her finder du Banedanmarks whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Banedanmark. Ordningen er henvendt til leverandører til Banedanmark, entreprenører eller andre, der arbejder for Banedanmark samt medarbejdere internt i Banedanmark.

Du kan indmelde:

• Økonomisk kriminalitet: Bedrageri, underslæb, dokumentfalsk, regnskabsmæssig manipulation.
• Selskabsledelse: Bestikkelse, konkurrenceforvridning, uetiske donationer, uetisk adfærd etc.
• Miljø: Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet.
• Arbejdsmiljø og sikkerhed: Overtrædelse af arbejdsmiljøforhold og brud på arbejdssikkerheden.
• Krænkende adfærd, herunder fx chikane, seksuel chikane eller anden uønsket seksuel opmærksomhed, mobning, vold, trusler om vold og diskrimination, herunder racistiske eller homofobiske udtalelser, eller andre former for uønsket adfærd.

Åben siden med whistleblowerordningen.

Behandling af dine personoplysninger ved brug af Banedanmarks whistleblowerordning

Statistik vedrørende  whistleblowerordningen i Banedanmark (2022-2023)

Banedanmarks whistleblowerpolitik