TC 2023-36

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-36, gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 04.12.2023 - og indtil videre.

TC 2023-36 omhandler: 

København Syd. Manglende opdatering af indikering på betjeningsskærm, DMI og håndholdt terminal

Se TC 2023-36

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk