Netredegørelse 2023

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

Bilag til netredegørelse 2023

Filnavn Download
2.3.A Klassificering af banestrækninger for passagertog
2.3.B Klassificering af banestrækninger for godstog
3.3F Vejl maksimal hastighed
3.5.C KAPACITETSRESTRIKTIONER K23 MINOR
2.3.C Banedanmarks standardadgangskontrakt
2.3.D Banedanmarks adgangskontrakt for Øresundsbro Konsortiets infrastruktur
2.3.E Aftale om reservation af kapacitet på Banedanmarks infrastruktur
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1.A Baneklasser
3.1.B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1.C Faciliteter for jernbanegods i Danmark
3.2.A Åbne, hvilende, lukkede eller nedlagte spor. ny
3.2.B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2.C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma-, stam- og havnespor
3.2.D Midtjyske
3.2.E Lokaltog Nordsjaelland
3.2.F Nordjyske
3.2.G Lokaltog Sjaelland
3.2.H Vestbanen
3.2.I DSB spor hvor BDK er infrastrukturforvalter
3.3.A Antal spor pr. strækning
3.3.B TIB strækninger
3.3.C Banedanmarks kinematiske referencelinjer for rullende materiel
3.3.D Vejl. maksimale akseltryk
3.3.E Vejl. maksimale metervægt
3.3.G Elektrificering
3.3.H Fjernstyringscentraler (Trafikstyring)
3.3.I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
3.5.A. Kapacitetsrestriktioner i K23
3.5.B. Kapacitetsrestriktioner i K24
3.6 Perronlængder og højder netredegørelse 2023
3.7 DSBs forsyningsanlaeg
3.8. Banedanmark sidespor
3.8A Elektrificerede sidespordocx
4.3 Terminsplan K23
4.4. Kapacitetsudnyttelse på strækninger i K21
6.6 Strækningslængder