Netredegørelse 2022

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.

Netredegørelsen indeholder blandt andet:

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen
  • oversigt over planlagte kapacitetsrestriktioner i 2022 og 2023

 

 

Bilag til Netredegørelsen 2022

Filnavn Download
2.3A BANEDANMARKS STANDARDADGANGSKONTRAKT FOR K22
2.3B Banedanmarks standardadgangskontrakt for K22 pva ØSB
2_3C Aftale om reservation af kanaler på Banedanmarks infrastruktur
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Baneklasser
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1C Åbne strækninger inkl. faciliteter for godstrafik
3.2A Åbne, hvilende og lukkede eller nedlagte spor
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma- stam og havnespor
3.2D Midtjyske
3.2E Lokaltog Nordsjælland
3.2F Nordjyske
3.2G Lokaltog Sjælland
3.2H Vestbanen
3.2I DSB spor hvor BDK er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning
3.3B TIB strækninger
3.3C Referencelinjer på rullende materiel
3.3D Vejledende maksimale akseltryk
3.3E Vejledende maksimale metervægt
3.3F Vejledende maksimale hastighed
3.3G Elektrificering
3.3H Fjernstyringscentraler
3.3I Togkontrolsystemer
3.5A Kapacitetsrestriktioner i K22
3.5B Kapacitetsrestriktioner i K23
3.5C Kapacitetsrestriktioner K22 Minor
3.6A Perronlængder og højder
3.6B Perronlængder og højder ECTS
3.7 DSBs forsyningsanlæg
3.8 BDK sidespor
3.8A Stationer med elektrificerede sidespor
4.3 Terminsplan K22
4.4 Kapacitetsudnyttelse K20
6.6 Strækningslængder