Netredegørelse 2017

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.


bilag til netredegørelse 2020

Filnavn Download
Bilag 2.3A Banedanmarks standardadgangskontrakt
Bilag 2.3B Banedanmarks standardadgangskontrakt pva. Øresundsbro Konsortiet
Bilag 2.5 Gældende profiler i Danmark
Bilag 3.1A Jernbaner i Danmark
Bilag 3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
Bilag 3.1C Åbne strækninger for godstrafik
Bilag 3.2A Åbne, hvilende og lukkede-nedlagte sidespor
Bilag 3.2B Grænsefalder til andre infrastrukturforvaltere
Bilag 3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma-, stam- og havnespor
Bilag 3.2D Infrastrukturdata for Midtjyske Jernbaner
Bilag 3.2E Infrastrukturdata for Lokaltog Region H
Bilag 3.2F Infrastrukturdata for Nordjyske Jernbaner
Bilag 3.2G Infrastrukturdata for Lokaltog Region S
Bilag 3.2H Infrastrukturdata for Vestbanen
Bilag 3.3A Antal spor pr. strækning
Bilag 3.3B TIB-strækninger
Bilag 3.3C Banedanmarks referencelinje for rullende materiel
Bilag 3.3D Vejledende oversigt for akseltryk
Bilag 3.3E Vejledende oversigt for metervægt
Bilag 3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet
Bilag 3.3G Elektrificerede strækninger i Danmark
Bilag 3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområde
Bilag 3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
Bilag 3.5A Infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger
Bilag 3.6 Perronlængder og -højder
Bilag 3.8 Banedanmarks sidespor
Bilag 3.9 Udrulningskort for Signalprogrammet på S- og fjernbanen
Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2017 K17
Bilag 4.4 Kapacitetsudnyttelse 2016

Læse mere