Netredegørelse 2020

Netredegørelsen kan betragtes som Banedanmarks produktkatalog og præsenterer betingelserne for adgangen til den infrastruktur, som Banedanmark forvalter.

Netredegørelsen indeholder blandt andet

  • betingelserne for adgang til Banedanmarks infrastruktur
  • beskrivelse af infrastrukturen
  • beskrivelse af kapacitetstildelingsprocessen
  • beskrivelse af Banedanmarks ydelser samt afgifter for benyttelse af infrastrukturen

Netredegørelsen er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning med tilhørende administrative forskrifter, herunder bekendtgørelse nr. 1245 af 10/11/2015 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v., som navnlig gennemfører artikel 27 i direktiv 2012/34/EU, samt direktivets bilag IV.


Bilag til netredegørelse 2020

Filnavn Download
2.3A Standardadgangskontrakt for Banedanmarks infrastruktur
2.3B Standardkontrakt for Øresundsbrokonsortiets infrastruktur
2.3C Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet
2.5 Gældende læsseprofiler i Danmark
3.1A Jernbaner i Danmark
3.1B Åbne strækninger for passagertrafik
3.1C Åbne strækninger for godstrafik
3.2A Åbne, hvilende og lukkede eller nedlagte spor
3.2B Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere
3.2C Grænseflader til andre infrastrukturforvaltere samt firma- stam og havnespor
3.2D Midtjyske
3.2E Lokaltog Nordsjælland
3.2F Nordjyske
3.2G Lokaltog Sjælland
3.2H Vestbanen
3.2I DSB spor hvor BDK er infrastrukturforvalter
3.3A Antal spor pr. strækning på Banedanmarks jernbanenet
3.3B TIB-strækninger
3.3C Referencelinjer på rullende materiel
3.3D Vejledende oversigt over akseltryk på Banedanmarks jernbanenet
3.3E Vejledende oversigt over metervægt på Banedanmarks jernbanenet
3.3F Hastighed på Banedanmarks jernbanenet
3.3H Fjernstyringscentraler og dækningsområder på Banedanmarks jernbanenet
3.3I Togkontrol på Banedanmarks jernbanenet
3.5A Kapacitetsrestriktioner K20
3.5B Kapacitetsrestriktioner K21
3.6A Perronlængder- og højder
3.6B Perronlængder og højder ECTS
3.7 DSBs forsyningsanlæg
3.8 Banedanmarks sidespor
3.8A Stationer med elektrificerede sidespor
3.9 Udrulningsplan EP & SP
4.3 Terminsplan for K20
4.4 Kapacitetsudnyttelse K20
6.6 Strækningslængder
Bilag 5_NR2020

Netredegørelse 2018

se nr 2018