Opgradering af overkørsel i Silkeborg

Som en del af den politiske aftale om "Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder" fra den 22. maj 2015 er det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af jernbaneoverskæringen ved Frederiksberggade i Silkeborg.

Overkørslen fører i dag til ventetider for biltrafikken på strækningen Frederiksberggade - Christian 8. vej, som er en overordnet indfaldsvej til byen. 

På jernbanestrækningen mellem Aarhus og Silkeborg er der i dag to tog pr. time i hver retning, der passerer gennem overkørslen med nedlukkede bomme for vejtrafikken til følge. Det har derfor i flere år været et lokalt ønske at få etableret en krydsning på stedet i form af en bro eller en tunnel til at erstatte overkørslen. 

I denne forundersøgelse skal mulighederne for enten at anlægge en bro eller en tunnel sammenlignes med mulighederne for en optimering af den nuværende overkørsel. Der foretages en sammenlignende vurdering af de to løsningsmuligheder, både fra et trafikalt og økonomisk perspektiv samt i forhold til deres konsekvenser for omgivelserne. 

Hent forundersøgelsen nedenfor.

Forundersøgelser