Visualisering af Vinge Station

År: 2020

Banedanmark anlægger en ny station i Vinge, der ligger på S-togsnettet mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station. Stationen er udstyret med elevatorer og en gangbro, der gør det muligt at skifte mellem stationens to perroner.


I tilknytning til den nye station etablerer Frederikssund Kommune adgangsveje, forpladser og parkeringsfaciliteter.

Vinge St A

Billederne viser stationens placering samt fremtidige adgangsveje, forpladser og parkeringsfaciliteter.

Vinge St B

Stemningsbilleder af stationen til at formidle på hjemmesider og borgermøder.

Vinge St C

Vinge St D

Vinge St E

Billederne viser anlæggets placering i forhold til Vinge by.

Vinge St F

Vinge St G