Strøm til klimavenlige eltog

Elektrificeringen af den danske jernbane baner vejen for en mere klimavenlig og grøn jernbane. Eltog udleder mindre CO2, støjer mindre og bidrager til bedre miljø og natur langs banen.

Banedanmark er i fuld gang med at elektrificere den danske jernbane. Det betyder helt konkret, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Herudover kan eltog køre hurtigere end dieseltog. 

Markant CO2-reduktion

Elektrificering er en vigtig del af den grønne omstilling. Et tog, som kører på el i stedet for diesel, udleder hele 87,3 procent mindre CO2.

Elektrificering er også godt for miljøet og naturen langs banen. Eldrevne tog støjer mindre end dieseltog – især ved lave hastigheder og når de holder stille. Derfor vil naboer til banen og stationer opleve mindre støj, når jernbanen er elektrificeret.

En grøn og moderne jernbane

For at det er muligt at elektrificere, skal jernbanen fornyes og opgraderes. Hver strækning skal hastighedsoptimeres og der skal opsættes elmaster og kørestrømsledninger. Herudover indfører Banedanmark et nyt digitalt signalsystem, som på sigt vil give flere tog til tiden, bedre trafikinformation og mulighed for flere tog på skinnerne. 

Elektrificeringen af jernbanen er ét af tidens største og vigtigste baneprojekter, som vil give jernbanen et historisk og grønt løft. Til gavn for klimaet, naturen og passagerer. 

Fordele ved eltog og elektrificering

  • Bedre miljø med klimavenlige tog
  • Højere acceleration– togene kommer hurtigere op og ned i fart
  • Kortere rejsetider - blandt andet fordi el-tog kan accelerere hurtigere
  • Mindre støj når togene kører fra stationerne
  • Mere stabil drift
  • Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Nyheder fra elektrificeringen

Elektrificering billeder