Færden eller arbejde i og ved trafikerede jernbanespor

Før du må færdes eller arbejde i og ved trafikerede jernbanespor, er det et krav, at du opfylder de respektive helbredskrav, har den fornødne gyldige kompetence som opnås ved at have gennemført uddannelse hos Banedanmark, samt er i besiddelse af et legitimationskort.

Hvilken uddannelse du skal gennemføre for at få den fornødne kompetence, og hvilke helbredskrav du skal opfylde, afhænger af:

  • Skal du færdes under eget ansvar eller arbejde under ansvar af en SR-arbejdsleder, skal du gennemføre instruktionen Pas på, på banen. Der er ingen helbredskrav udover at du skal have normalt syn og normal farvesans og høresans.
  • Skal du varetage en sikkerhedsklassificeret funktion, hvilket vil sige, at du skal arbejde i funktionen som SR-arbejdsleder, Rangerleder, Vagtpost, Pas på, på banen for maskinfører eller Lokomotivfører, skal du først gennemføre instruktionen Pas på, på banen og herefter gennemføre uddannelsen, herunder forudsætningsskabende uddannelser for den respektive funktion. Derudover kan der være yderligere krav til erfaring for den enkelte uddannelse, som du kan læse mere om i henholdsvis det Samlede uddannelseskompendium for infrastrukturuddannelserne og på siden vedrørende Uddannelse af lokomotivførere. Helbredskravene er beskrevet i Bekendtgørelse 1359, og du skal have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, som du kan læse mere om på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om gyldighed og vedligehold af kompetencer i uddannelseskompendierne længere nede.

Læs mere om tilmelding til Banedanmarks kurser og uddannelser her: Tilmelding til kurser

 

 

Udstedelse af legitimationskort

 

Legitimationskortene som Banedanmark udsteder er printet med kortejerens navn, billede og MA-nummer (medarbejdernummer) samt en unik QR-kode.

SR-arbejdsledere og SR-koordinatorer kan ved hjælp af app’en Banedanmark Kvalifikationer scanne QR-koden på medarbejderes legitimationskort for derved at se kortejerens gyldige sikkerheds- og banetekniske kvalifikationer direkte i Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser hos Banedanmark, der vises i app’en.  

Efter du har gennemført instruktionen Pas på, på banen, får du udstedt et personligt legitimationskort, som du hver gang du færdes eller arbejde i og ved trafikerede jernbanespor skal kunne fremvise. Når du senere hen får nye kompetencer, mister kompetencer, fornyer kompetencer eller skifter firma vil de automatisk fremgå når kortet scannes, så snart de er oprettet eller ajourført i Banedanmarks database.

Du kan læse mere om legitimationskort og udstedelse af legitimationskort i Uddannelseskompendium for instruktionen Pas på, på banen