TM 98-1 Klassificering af spor på S-bane strækninger udstyret med CBTC

ID: TM 98

TM 98 angiver hvorledes spor på CBTC-strækninger skal klassificeres, så disse spor entydigt kan klassificeres ud fra regelværkernes definitioner af spor.