TM 96-1a Fjernbane øst, Faktaindsamling ved uheld

ID: TM 96-1a
Denne tekniske meddelelse skal anvendes for signalsystemet på Fjernbane Øst. Meddelelsen supplerer de tilsvarende bestemmelser i BN1-184-1.
Denne teknisk meddelelse skal sikre, at der tages de nødvendige forholdsregler ved uheld, bl.a. med henblik på opklaring af årsagen ved uheld og andre sikkerhedsmæssige hændelser, når der tilkaldes teknisk assistance.