Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
BN1-66-3 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-3 06.12.2023
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-7 01.04.2023
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Svejsning, boring og skæring i spor BN2-67-1 02.11.2022
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-2 02.06.2022
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012