Trafikcirkulærer 01.11.2019

Trafikale Regler har opdateret listen med gyldige Trafikcirkulærer.

Den 01.11.2019 træder følgende Trafikcirkulære i kraft:

TC 49-2019: Fjern. Kortvarige sporspærringer.


Se opdateret liste

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk