S. TC 37-2020

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra 19.10.2020 til 15.04.2021.

TC 37-2020 omhandler: Fjernbanen, Vinterforanstaltninger.

Se TC 37-2020

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk