R. TC 32-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.11.2021 - 31.10.2022.
TC 32-2021 omhandler: FC Roskilde. Ændret togrækkefølge.

Se TC 32-2021

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk