TC 2023-18

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2023-18, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 01.04.2023 - 31.03.2024. 

TC 2023-18 omhandler:
Håndtering af nedbørsvarsler, nedbørsalarmer og nedbørsobservationer

Se TC 2023-18

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed