TC 2022-07

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-07 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 21.02.2022 - 31.03.2023.

TC 2022-07 omhandler:
Påkørsel af dyr. Tilkald af hundefører (Schweisshund).

Se TC 2022-07

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk