TC 2022-04

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-04 gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.02.2022 - 31.01.2023.

TC 2022-04 omhandler:
Storebæltsforbindelsen. Minimumskrav for opretholdelsen af toggangen.

Se TC 2022-04

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk