K. TC 10-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 01.04.2022 - 31.12.2022.
TC 10-2022 omhandler: S-banen (TIB 800), retningslinjer for ”rustkørsel” (XCTC).

Se TC 10-2022

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk