J. TC 09-2022

Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære gældende på strækninger under regelsættet SR og med gyldighed fra den 18.02.2022 - 31.12.2022.
TC 09-2022 omhandler: S-banen, TIB 810, 830 samt 850. Kortvarige sporspærringer.

Se TC 09-2022

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

 

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk