I. TC 02-2021

Trafikale Regler udsender nyt trafikcirkulære gældende fra 25.01.2021 til 04.07.2021.

TC 02-2021 omhandler: Fjern. Kortvarige sporspærringer.

Se TC 02-2021

 

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen
Trafikal Regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk