SSB 2022-120 SR

Trafikal Sikkerhed udsender ny SSB 2022-120 SR gældende fra den 01.06.2022 til 31.12.2022.

SSB 2022-120 SR omhandler: 
SR § 73 Kørsel i aflåste sporskifter 

Se SSB 2022-120 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000