F. SR SSB 103-2020

Trafikale Regler udsender ny SR SSB 103-2020 gældende fra 23.03.2020 til 05.04.2020.

SR SSB 103-2020 omhandler: TIB 34, Hvidbjerg-Thisted. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR.

 

Se SR SSB 103-2020

 

Med venlig hilsen

 

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk