SSB 2023-121 SR

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender SSB 2023-121 SR gældende fra den 08. september 2023 til den 31. januar 2024.

SSB 2023-121 SR omhandler: 
SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter.

Se SSB  2023-121 SR

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V
trafikaleregler@bane.dk

T: +45 8234 0000