Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
B. SR SSB 125-2019 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 26.06.2019 30.11.2020
C. SR SSB 105-2020 TIB-S 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 25.02.2020 28.02.2021
D. SR SSB 106-2020 TIB 34, Struer. Indførelse af kørsel på af- og tilbagemelding 06.04.2020 04.04.2021
E. SR SSB 109-2020 TIB 880, Ryparken T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 01.04.2020 31.03.2021
F. SR SSB 110-2020 TIB 820, Svanemøllen. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 01.04.2020 31.03.2021
G. SR SSB 115-2020 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 01.06.2020 31.05.2021
H. SR SSB 123-2020 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser 31.08.2020 31.03.2021
J. SR SSB 127-2020 TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok 05.10.2020 29.11.2020
K. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2020 31.10.2021
M. SR SSB 131-2020 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 01.12.2020 31.01.2022
N. SR SSB 132-2020 TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok 30.11.2020 05.04.2021
O. SR SSB 133-2020 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 03.11.2020 30.11.2021