Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
B. SR SSB 146-2021 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 01.12.2021 30.11.2022
C. SR SSB 147-2021 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2021 31.10.2022
D. SR SSB 102-2022 TIB 810, Carlsberg T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 16.01.2022 31.12.2022
E. SR SSB 105-2022 TIB 850, Sydhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 17.01.2022 31.12.2022
F. SR SSB 106-2022 Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 21.03.2022 31.12.2022
G. SR SSB 110-2022 TIB 1, 6 og 11. Omlægning af tog mellem København H, Vigerslev og Ringsted 19.03.2022 10.12.2022
H. SR SSB 112-2022 TIB 31, Esbjerg-(Holstebro). Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 23.05.2022 31.12.2022
J. SR SSB 117-2022 TIB 35, Skanderborg-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 09.07.2022 31.12.2022
K. SR SSB 118-2022 TIB 33, Holstebro - Vejle Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 13.08.2022 31.12.2022
L. SR SSB 120-2022 SR § 73 Kørsel i aflåste sporskifter 01.06.2022 31.12.2022
M. SR SSB 121-2022 TIB 6, Vigerslev-Ringsted: Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 01.06.2022 10.12.2022
N. SR SSB 122-2022 SR § 73 punkt 10: Oplåsning af aflåste sporskifter 01.06.2022 10.12.2022
O. SR SSB 124-2022 TIB 2, Ringsted-Næstved, kørsel med elektriske tog 13.06.2022 31.10.2023
P. SR - ORF SSB 807-2022 TIB 31 og 33. Opbevaring af nøgler i forbindelse med op- og aflåsning af sporskifter 13.05.2022 28.08.2022
S. SR - ORF SSB 815-2022 TIB 6 og strækning 4, Vigerslev - Herfølge. Kørsel med testtog 26.08.2022 05.09.2022
T. SR - ORF SSB 816-2022 TIB 2 samt strækning 2 Næstved-Lundby kørsel med elektriske tog 27.07.2022 02.10.2022