Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
B. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2020 31.10.2021
E. SR SSB 133-2020 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 03.11.2020 30.11.2021
F. SR SSB 110-2021 TIB 810, 820 og 850. Kørsel med prøvetog Carlsberg-Nordhavn-Sydhavn 01.02.2021 31.01.2022
G. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
H. SR SSB 117-2021 TIB 820, Østerport-Nordhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 15.02.2021 16.01.2022
J. SR SSB 120-2021 TIB 2, Ringsted-Næstved. Midlertidig linjeblok 05.04.2021 03.10.2021
K. SR SSB 121-2021 Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 16.04.2021 30.10.2022
L. SR SSB 122-2021 TIB 810, 820 og 850. Prøvekørsel i "OR mode" 07.05.2021 15.08.2021
M. SR SSB 126-2021 TIB 2, Orehoved. Kørsel og infrastrukturarbejder mellem Orehoved og Nykøbing Falster T 31.07.2021 05.12.2021
N. SR SSB 127-2021 TIB 2, Nykøbing F Vest. Kørsel og infrastrukturarbejder mellem Nykøbing F Vest og Nykøbing Falster T 31.07.2021 05.12.2021
P. SR SSB 129-2021 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 11.06.2021 30.09.2021
P. SR SSB 130-2021 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, SR SSB 129-2021. Oplåsning af aflåste sporskifter 11.06.2021 30.09.2021
Q. SR SSB 131-2021 TIB 810, 820 og 850. Prøvekørsel i ”OR mode” 14.08.2021 15.08.2021
R. SR SSB 132-2021 TIB 810, 820 og 850. Sporspærringer i forbindelse med test 14.08.2021 16.08.2021
S. SR SSB 133-2021 TIB 1 og 6. Omlægning af godstog mellem strækning 1 og strækning 6 mellem Vigerslev og Ringsted 12.07.2021 31.08.2022
T. SR SSB 134-2021 TIB 2. Nykøbing Falster Vest-Nykøbing Falster T, aflåsning af Frederik den IX-bro 07.08.2021 15.12.2021