Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
A. SR SSB 112-2019 TIB 6 Vigerslev-Ringsted. Sporskifter udstyret med bevægelig hjertespids. Kontrol af endestilling og aflåsningsregler med transportable låsebolte 29.05.2019 31.05.2022
C. SR SSB 115-2020 SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 01.06.2020 31.05.2021
D. SR SSB 123-2020 Kørsel med prøvetog. Afprøvning af ATC-baliser 31.08.2020 31.03.2021
E. SR SSB 129-2020 TIB 1, Storebæltsforbindelsen. Restriktioner ved tværvind 01.11.2020 31.10.2021
F. SR SSB 131-2020 TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest 01.12.2020 31.01.2022
G. SR SSB 133-2020 Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 03.11.2020 30.11.2021
H. SR SSB 134-2020 SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, SR SSB 115-2020. Oplåsning af aflåste sporskifter 30.12.2020 31.05.2021
I. SR SSB 138-2020 TIB 2, Ringsted-Næstved. Trafikafvikling uden tillyst linjeblok 22.12.2020 05.04.2021
J. SR SSB 103-2021 TIB 34, Struer-(Hvidbjerg). Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 25.01.2021 31.01.2022
K. SR SSB 104-2021 TIB 31, Esbjerg-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 15.02.2021 31.01.2022
M. SR SSB 106-2021 TIB 32, Højslev-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 01.03.2021 14.03.2021
N. SR SSB 107-2021 TIB 32, Viborg-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 15.03.2021 28.03.2021
O. SR SSB 110-2021 TIB 810, 820 og 850. Kørsel med prøvetog Carlsberg-Nordhavn-Sydhavn 01.02.2021 31.01.2022
P. SR SSB 112-2021 TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog 01.03.2021 30.11.2022
Q. SR SSB 114-2021 TIB 32, Langå-Struer. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 29.03.2021 31.01.2022
R. SR SSB 115-2021 Københavns Lufthavn Kastrup. Hastighedsnedsættelse i spor 41 og 42 22.03.2021 23.04.2021
S. SR SSB 117-2021 TIB 820, Østerport-Nordhavn T. Bestemmelser for kørsel og arbejder i spor mellem SR og ORS 15.02.2021 16.01.2022
Æ. SR-ORF SSB 803-2021 Strækning 32, Højslev. Kørsel over systemgrænsen 01.03.2021 14.03.2021
Ø. SR-ORF SSB 804-2021 Strækning 32, Viborg. Kørsel over systemgrænsen 15.03.2021 28.03.2021