Rettelse SR 29.05.2019

Trafikale Regler udsender rettelse til SR gældende fra 27.05.2019.

Det drejer sig om rettelse §§ 11, 32, 71 og 73 samt af bilagene 5, 6, 8, 9 og 10.

Se selve rettelsen samt opdateret SR

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ sagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk