Rettelse SR 01.11.2019

Trafikale Regler udsender rettelse til SR gældende fra 01.11.2019.

Det drejer sig om rettelse §§ 1, 3, 6, 32, 36, 53, 70 og 73 samt af bilag10 og Definitioner.

Se selve rettelsen samt opdateret SR

 

 

Med venlig hilsen

 

Mads Karsten Hansen
Administrativ teknisk tegner

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 9341
mkh@bane.dk
www.banedanmark.dk