SIN-L 20.02.2023

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender hermed en rettelse til SIN-L gældende fra den 20.02.2023.

Rettelsen omhandler:

- ændringer foretaget i instruks 11.1, ligesom der er tilføjet
en ny instruks 6.3.

Se rettelsen til SIN-L her

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

trafikaleregler@bane.dk
T: +45 8234 0000