A. Rettelse SIN-G 01.11.2020

Trafikale Regler udsender rettelse til SIN-G gældende fra 01.11.2020.

Rettelsen omhandler ændringer i Instruks 1 & 16.

Se rettelsen her

 

Med venlig hilsen

 

Tim Bjørn Olsen 

Trafikal regelsagsbehandler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 2146 6481
tbjo@bane.dk
www.banedanmark.dk