TC 2023-33

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-32 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 10.10.2023 - 30.11.2023.

TC 2022-32 omhandler: 
Indkobling af glatte skinner niveau 2 efter anmodning fra DSB

Se TC 2023-33

 

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk