TC 2023-25

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt Trafikcirkulære 2023-25, gældende på strækninger under regelsættet SR, ORS og ORF, og med gyldighed fra den 26.05.2023 - 31.10.2023. 

TC 2023-25 omhandler:

Forbud mod strækningskørsel med arbejdende damplokomotiv.

Se TC 2023-25

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed