TC 2023-22

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2023-22 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 13.08.2023 - 26.01.2024.

TC 2023-22 omhandler:
Håndtering af særlig kørestrømsafbrydelse

Se TC 2023-22

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk