TC 2022-33

Banedanmark, Trafikal Sikkerhed udsender nyt trafikcirkulære 2022-33 gældende på strækninger under regelsættet ORS og med gyldighed fra den 08.12.2022 - 31.01.2024. 

TC 2022-33 omhandler:
Beredskab. Afholdelse af øvelser i trafikerede spor

Se TC 2022-33

 

Med venlig hilsen

Trafikal Sikkerhed

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed