B. Strækningsoversigt CBTC 22.03.2021

Trafikale Regler har opdateret strækningsoversigt CBTC gældende fra den 22.03.2021.
Opdateringen omhandler rettelser på strækning 7.

Se opdateret strækningsoversigt CBTC

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +458234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.banedanmark.dk