B. ORS-21-3 ændringsmarkeret

Trafikale Regler udsender en ny version af ORS gældende fra 01.06.2021.

ORS udgives i to dele. En del kun indeholdende ændringer og en opdateret version af ORS.

Se de nye versioner

 

 

Med venlig hilsen

Trafikale Regler

 

Banedanmark

Kvalitet & Sikkerhed

Trafikale Regler
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8234 0000
trafikaleregler@bane.dk
www.bane.dk